Kategorie

Duchovní poznání

Za duchovní poznání se dá považovat každá zkušenost oproštěná od čistě fyzického a smyslového vnímání. Společným jmenovatelem je nalézání vnitřního klidu a cílené ovládaní vlastního vědomí. Metody duchovního poznání otevírají cestu k sobě samému, a to je zřejmě hlavní důvod, proč se k nim lidé v dnešním uspěchaném chaotickém světě ubírají. Duchovní poznání je doménou východního učení, náboženství a filozofií. Světových duchovním vůdcem je Dalajláma, který své myšlenky a znalosti sepsal do mnoha knih. Evropská kultura se tímto směrem intenzivně ubírala hlavně ve středověku. Poznatky z kabaly a mystiky jsou cenné dodnes. Jinou historickou kulturou, která je dodnes záhadou a zároveň vzorem mystiky a spiritualismu, jsou Mayové. Množina duchovního poznání zasahuje i do kontroverznějších témat, jako jsou mimozemské civilizace, komunikace s anděly a mnohé další.