Kategorie

1948-1956

Roky po skončení 2. světové války měly být roky míru a klidu. Místo toho se však svět politicky ochladil a nastalo tak období tzv. studené války a s tím související uzavírání hranic a v mnoha případech také změna životních podmínek. Československo v této době zažívá krutost a bezohlednost Státní bezpečnosti a nově nastoleného režimu, který byl návazností na krutost předešlého konfliktu. Amerika a OSN se posléze přidávají ke Korejské válce, která trvá do roku 1953 a jejím výsledkem nebylo zhola nic, konflikt o rovnoběžku zůstal nedořešen. Tato kategorie nabízí historické a populárně-naučné knihy popisující svět v tomto chladném období.