Kategorie

Řídící práce

Řídící práce aneb vedení lidí je praktická dovednost zahrnující schopnosti jednotlivce nebo organizace vést jiné jednotlivce, týmy nebo celé organizace. V literatuře najdeme různé názory od západní až po východní kulturu. Na akademii v USA vedení definují jako proces sociálního vlivu, ve kterém osoba může požádat o pomoc a podporu druhých při splnění společného úkolu. Z evropského pohledu jde o vůdce, který nejen plní cíle, ale jde u něj i ohledání osobní moci.

V našich knihách, které mohou být cestou k opravdovému leaderovství se dozvíte, jak úspěšně vést a rozvíjet podřízené pracovníky pomocí koučování, jak je vést k zodpovědnosti a podnikatelskému myšlení. Dočtete se, jak získáte jako manažeři více prostoru pro své prioritní a strategické úkoly.