Kategorie

Etická výchova

Etická výchova je založena na systematickém osvojování sociálních dovedností u žáků, na základě tak zvané zážitkové metody.Nejde tedy o filosofii, ale jde o pedagogicko-psychologický nástroj.Etická výchova má základní cíl, dovést žáky k tomu, aby dokázali učinit něco dobrého pro druhého a neočekávali hned za to nějakou odměnu, nebo protislužbu.Odborně se tomu říká, jednat prosociálně.Vše začíná od základních sociálních dovedností, jako rozpoznat sám sebe a teprve pak hodnotit ty druhé.Je celá škála těchto témat od rodiny až po asertivitu nebo kreativitu.V naší nabídce knih je poměrně široká nabídka titulů.