Kategorie

Křesťanská výchova

Náboženské učení provází lidskou společnost od dávných dob. Křesťanství je náboženství, založené na učení Ježíše Nazaretského, které vychází z judaismu. Jedná se o monoteistické náboženství, jehož stoupenci vyznávají jediného Boha. Křesťanství je nejrozšířenějším náboženstvím na naší Zemi, vyznávají ho více než 2 miliardy věřících. Většina věřících se hlásí k západnímu katolickému a východnímu protestantskému a pravoslavnému náboženství. V čele katolické církve, která čítá největší skupinu křesťanů, stojí papež, který sídlí ve Vatikánu. Křesťanské výchově a vztahu člověka k Bohu se věnuje řada publikací určených nejen pro dospělé, ale také pro děti.