Kategorie

Náboženské tradice

Náboženské tradice, jsou principem sociální soudržnosti, které brání lidské společenství před rozpadem a chaosem.Když se podíváme na tradice, jako takové, tak předávají kulturní dědictví z generace na generaci.Jedná se tedy o zachování jak kulturní tak i náboženské identity v čase.Prostřednictvím dynamického dějinného procesu, se předávají vzorce chování a myšlení, náboženství a víry.Každé náboženství má své specifické tradice.Jinak je tomu v hinduismu nebo buddhismu v Asii, jinak na středním východě mezi muslimy, nebo v židovském náboženství.V naší nabídce knih,najdete tituly, které se věnují tomuto tématu velmi podrobně.