Kategorie

Sociální změna

Sociální změna může být jinak nazvána také sociální revolucí. Takováto změna, spojená velmi často s vývojem civilizace, ale také s vývojem doby, vynálezů a změnám politiky, udává často nový směr, jakým se společnost chystá vykročit. Tyto změny ve společnostech se velmi často projevují na cítění lidí a fungování společnosti jako celku, sociální změny mohou být pomalé, ale také mohou přijít náhle. Tyto změny jsou často předmětem mnoha knih, ale také pseudověd a analýz. Tento druh knih najdete také v této kategorii. Od filosofií, přes teologii, sociologii až po eseje na téma změn a toho, co nám mohou přinést či čeho se obávat.