Kategorie

Hospodářská politika

Hospodářská politika je přístup, kterým se stát snaží dosáhnout ekonomických i jiných cílů. Tento nástroj je v rukou moci zákonodárné i výkonné. Hospodářská politika si obvykle klade za cíl snížení nezaměstnanosti, hospodářský růst nebo dosažení vyrovnané platební bilance. Využití vhodných hospodářských strategií se odráží na ekonomické síle jednotlivých států. Odpověď na otázku, proč jsou některé státy chudé a jiné bohaté se snaží nalézt publikace Proč státy selhávají (D. Acemoglu). Přehled o domácí ekonomické situaci přináší kniha Česká ekonomika a ekonomická teorie (S. Šaroch, M. Žák).