Kategorie

Občanské právo

Občanské právo nebo také civilní je nedílnou součástí českého právního řádu a zabývá se soukromoprávními vztahy. Rozděluje se na občanské právo hmotné a procesní. Zásady občanského práva jsou upraveny občanským zákoníkem. Občanské právo hmotné se zaměřuje především na oblasti rodinného práva, soukromého práva, dědického práva, závazkového práva, duševní vlastnictví a věcných práv. Občanské právo procesní je upraveno občanským soudním řádem a zabývá se postupem soudů při řešení občanskoprávních sporů. Pro zájemce o studium občanského práva jsou na knižním trhu k dostání související právní předpisy.