Kategorie

Šlechtici

Členové šlechty využívali různých výsad, spojených se šlechtickým titulem. Příslušníci šlechty měli obvykle svůj rodový erb a žili obvykle na zámcích, hradech či tvrzích. V historii se šlechta často zásadně podílela na moci. Počátky české šlechty jsou spojeny s rodem Přemyslovců. K významným českým šlechtickým rodům patřili například Vítkovci, Rožmberkové, Valdštejnové, Šternberkové, Lvové z Rožmitálu, Kolovratové a z Moravy například páni z Pernštejna nebo z Boskovic. Kromě české a moravské šlechty se na našem území vyskytovali i šlechtické rody z jiných zemí. Šlechtictví u nás bylo zrušeno v roce 1918.