Kategorie

Psychologie rodiny

Psychologie rodiny-Je velmi důležité poznat a porozumět situacím,které v rodině vznikají.Dokázat správně diagnostikovat veškeré její problémy.a hlavně dokázat rodině pomoci.Takto diagnostikovaný problém je důležitým předpokladem pro jeho řešení v rámci sociální práce.Psychologie rodiny je relativně nově vzniklý obor,který se právě těmto problémům věnuje a snaží se najít správné přístupy a teoretické modely.Zvláště u některých typů rodin jako jsou rodiny neúplné ,nebo které se marně snaží o potomka.Zaměřují se i na rodiny kde žijí jedinci stejného pohlaví.V naší nabídce se této problematice věnujeme.