Kategorie

Moderní umění

Rozmezí let 1860 - 1970, tato doba je často ve stylech označována jako doba moderního umění. V této době se často odpouští od zavedených způsobů malby i architektury a do stylu se vkládají moderní prvky, nápady i nově vznikající styly. Moderní umění je taktéž velmi inspirované rychlou změnou doby. Hlavním atributem pro moderní umění jsou zejména experimenty, ale také zcela volný průchod fantazii. Tato díla jsou tak lehce interpretována mnoha způsoby. O moderním umění nejen u nás, ale také o jeho vývoji v rámci světové tvorby si můžete mnohé přečíst v této kategorii. Nabízí se životopisy umělců, encyklopedie i historické knihy.