Kategorie

Alternativní medicína

Alternativní medicína má velmi hluboké kořeny v lidské historii, její dochované znalosti nalezneme v mnoha světových civilizacích napříč tisíciletími lidské historie. Za nejčastější a nejznámější původ a rozvoj alternativní medicíny je poté považována Čína. Kromě Asie, je poté častou inspirací pro alternativní medicínu také Latinská Amerika. Tyto oblasti využívají prastarých postupů, znalostí bylinek a dalších přírodních prvků, k léčení nemocí a neduhů. Alternativní medicína byla sice z počátku považována za neověřenou vědu, dnes ji však nalezneme v mnoha oficiálních lékařských institucích. O nejrůznějších druzích, postupech a historických znalostech si můžete přečíst v knihách z naší nabídky.