Kategorie

Československo.

Československo byl stát, který vznikl v roce 1918 a jeho existence trvala do roku 1992, kdy se rozdělil na Českou a Slovenskou republiku. Státnost Československa byla přerušena kvůli 2. světové válce, kdy byly české země donuceny stát se Protektorátem. Československo vzniklo těsně po konci 1. světové války jako nástupnický stát (jeden z mnoha) z Rakousko-Uherska. Celou koncepci navrhl Edvard Beneš, ten se po Tomáši Garrigue Masarykovy stal druhým prezidentem. Československo za svou krátkou historii zažilo mnoho politických, ale také zeměpisných změn. Právě těmto změnám, ale také historickým, kulturními i sportovním událostem se věnují knihy v této kategorii.