Kategorie

Technika

Technika je ve své původní definici řeckým termínem, který označoval schopnost člověka vykonávat určitou činnost. V původních dobách člověk mohl ovládat zejména techniky v uměleckých oborech, zejména malířství nebo sochařství. Postupem času se však samotný termín stále více spojoval s přírodními vědami, vývojem materiálů, strojů a dalších vědecky zaměřených oborů. Technika procházela za stovky let velkým vývojem, také proto existuje mnoho naučných knih. Od encyklopedií, přes učebnice, odbornou literaturu až po populárně-naučné. Vybírat můžete jak z historie, tak konkrétních oborů, ale také knih o slavných vědcích.