Kategorie

Francouzští spisovatelé

Francouzská literatura má hluboké kořeny, nejstarší písemnou památkou je Štrasburská přísaha z 9.století. Počátky literatury se nesly v duchu psaní hrdinských eposů, milostné lyriky a divadelních her. V období klasicismu se Francie pyšnila významnými spisovateli, jakými byl Moliére, Pierre Corneille Jean de La Fontaine nebo Jean Racine. V 18.století se umělecky dařilo francouzským encyklopedistům a filosofům (Voltaire, Rousseau, Diderot). V 19.století dala Francie světu opravdové klasiky, jejichž díla se čtou dodnes. Patřil k nim například Viktor Hugo, Stendhal, Honoré de Balzac, Gustav Flobert nebo prokletí básníci. K významným spisovatelům 20.st. se řadí např. Romain Rolland, Antoine de Saint-Exupéry, Robert Merle, Albert Camus a další.