Kategorie

Evoluce (biologie)

Biologická evoluce je proces, díky kterému se mění a vyvíjejí život na naší planetě. Od samého vzniku prvních živých organismů až po vývoj složitějších druhů. Tento proces je dlouhodobý a vzniká v důsledku vnějších podmínek. Průkopníkem evoluční teorie byl Jean Baptiste Lamarck, na kterého navázal Charles Darwin se svojí slavnou teorií vzniku živočišných druhů na základě přirozeného výběru v publikacích O původu druhů a O původu člověka. Darwinova teorie byla ve své době naprosto revoluční, neboť byla v rozporu s náboženským viděním vzniku života a živočišných druhů na Zemi. Jeho teorie byla inspirací pro řadu dalších vědců a filosofů, podléhala ovšem i kritickým hlasům.