Kategorie

Křesťanství a islám

Křesťanství je vůbec nejrozšířenějším náboženstvím na světě, hlásí se k němu více než 2 miliardy věřících. Křesťanství je náboženství, vycházející z učení Ježíše Nazaretského, které vychází z judaismu. Jedná se o monoteistické náboženství, jehož stoupenci vyznávají jediného Boha. Křesťanství je nejrozšířenějším náboženstvím na naší Zemi. Většina věřících se hlásí k západnímu katolickému a východnímu protestantskému a pravoslavnému náboženství. V historii církve vyhlásil papež několik křížových výprav, vedeným proti muslimům, pohanům a nevěřícím. Vznik islámské civilizace se datuje do sedmého století, kdy vznikl islám, jako náboženství vycházející z učení proroka Mohameda. Islámská civilizace v následujících několika staletích byla velmi rozvinutá, její pád začal počátkem století dvanáctého. Ve 20. a 21. století dochází k opětovné emancipaci islámské civilizace. Islámské náboženství se rozděluje na ortodoxnější sunnitskou část a šíitskou část. Toto rozdělení trvá již od 7.st. Po křesťanství je islám druhým nejpočetnějším náboženstvím na světě.