Kategorie

Sportovci

Sportovec, to je termín, kterým označujeme člověka věnujícího se nějakému druhu sportu. Nejčastěji jsou za sportovce označováni profesionální účastníci. Sportovcem se však může stát kdokoliv, kdo nějaký sport pravidelně praktikuje a zejména se účastní nejrůznějších soutěží, od lokálních až po účast na olympijských hrách. Sportovci se často podrobují velmi náročným fyzickým tréninkům, ale zatížena je také jejich psychika, například velkou konkurencí a tlakem na úspěch. Pro sportovce je důležité také jejich zdraví, také tento aspekt je podrobně pozorován. Knihy o slavných sportovcích, ale také radách pro začínající sportovce najdete v této kategorii.