Kategorie

Literární život

Literární život mapuje postoj spisovatelů na společenské a politické dění v určité době.Spisovatelé a básníci dokázali v každé době reagovat na různé situace.Zakládali různé spolky a mnohdy riskovali i své životy,když psali manifesty a prohlášení,které mnohdy silně konspirovali s oficiálními místy.Záleželo na osobní statečnosti každého jedince.Dochovali se i z dob minulých a ukazují nám jak se vyvíjela situace v té či oné době.Ale nejde jen o minulost.I v dnešní době literární život sleduje současnou situaci. Proto můžete v naší nabídce knih najít různá období, jak českého státu tak i ve světě.