Kategorie

1951-2000

Druhá polovina dvacátého století je charakteristická obrovským technologickým a vědeckým pokrokem. Velký nárůst světové populace ještě více prohloubil sociální rozdíly. Na jedné straně došlo v západní kultuře k větší vzdělanosti, emancipaci žen, globalizaci a materialismu, jiné části světa stále bojovali s chudobou, hladomorem a nemocemi. U nás až do roku 1989 vládl komunistický režim, mezi SSSR a USA zuřila Studená válka. Rozvoj kosmonautiky měl za následek několik letů do vesmíru. V druhé pol. 20.st. došlo i k dalším významným událostem jako je výbuch jaderné elektrárny v Černobylu, vyhubení pravých neštovic, první lidé zdolali Mount Everest, vznikla Evropská Unie a další.