Kategorie

Názory a postoje

Jaký je náš specifický nadhled na nějaké téma? Jaký je náš přístup k určitému podnětu, tématu nebo situaci? To můžeme vysvětlit vlastními názory a podněty. Ty vznikají na základě našeho vlastního smýšlení, ale také zkušeností, znalostí a přesvědčení. Názory a postoje jsou součástí literatury po dlouhá staletí a knihy z mnoha koutů světa, oborů, ale i staletí tak nabízejí názory na politické dění, ale i kulturní změny a další obory od mnoha světových osobností. Jinak tomu není ani v rámci literatury moderní. Tyto knihy od mnoha českých, ale i světových myslitelů naleznete právě v této kategorii.