Kategorie

Kulturní život

Kulturu chápeme jako nezbytnou součást lidského života, která ho obohacuje. Kulturou označujeme tvůrčí lidskou činnost, patří sem např. oblast literatury, divadla, hudby nebo výtvarného umění. Kultura má velmi dlouhou tradici, například již v paleolitu lidé vytvářeli jeskynní malby. Kromě vytváření umění můžeme kulturu chápat také jako předávání si kulturních zvyků z generace na generaci. Kulturní život se v historii lidstva měnil, postupně vznikala různá kulturní odvětví a subkultury. Na knižním trhu je k dostání obrovské množství knih, které se zaměřují na nejrůznější oblasti současné kultury i jejich dějinami.