Kategorie

Křesťanská etika

Křesťanská etika jsou požadavky, podle kterých se musí řídit každý správný křesťan.V prvé řadě se jedná o dvě přikázání, které Ježíš Kristus převzal ze židovského náboženství.První z nabádá, že budeš milovat jen jednoho Boha a druhé, stejně důležité říká:"Budeš milovat bližního svého, jako sebe samého"Naslouchání Slovu, tedy Kristu je jedním ze základů křesťanské etiky a víry.Přijímá duchovní poselství s přísným mravním rozměrem.Bible dává detailní instrukce o tom, jak máme žít.V naší nabídce knih ,naleznete mnohé tituly, které se zabývají křesťanskou morálkou,studují ji a dávají návody, jak lépe žít.