Kategorie

Plány měst

Města jsou sídla, pro které je charakteristický městský způsob života. Města s více než 100 tis. obyvateli označujeme jako velkoměsta, těch na Zemi nalezneme zhruba 4 tisíce. Hustěji osídlená města začala vznikat ve středověku. Na mapách jsou ve zmenšeném měřítku znázorněná skutečná místa na Zemi, tedy kromě geografických podmínek (vodstvo, reliéf) i lidská sídla. Podle svého účelu rozdělujeme mapy např. na turistické nebo katastrální. Pro turisty jsou nejvhodnější turistické mapy, cyklomapy, atlasy měst, plány měst nebo průvodci měst, které nás seznámí také s historií a kulturou daného města.