Kategorie

Vlastivěda

Vlastivěda se jako předmět po dlouhá léta tradičně vyučuje na základních školách. Jedná se o souhrn nejrůznějších znalostí zejména z oblasti přírodních a společenských věd, které se týkají naší vlasti. Díky prolínání poznatků z přírodopisu, zeměpisu, historie, občanské nauky a seznámením se s kulturními tradicemi České republiky, se žáci základních škol učí poznávat svoji zemi v širším rozměru a kontextu. Na knižním trhu je k dostání kromě učebnic vlastivědy také domácí pracovní sešit, který dětem nabízí procvičení nabytých znalostí zábavnou formou.