Kategorie

Interpersonální vztahy

Interpersonální vztah můžeme také velmi jednoduše označit za vztah mezilidský. Takový se zabývá, na mnoha úrovních, vztahy mezi jednotlivými lidskými jedinci, a to jak samostatně, tak ve skupinách a společnostech. Postupem let se tyto vztahy nejen mění s vývojem společnosti, ale také zkoumají z pohledu psychologie, sociologie, ale i dalších vědních disciplín. Také díky těmto průzkumům dnes existuje velké množství různorodých knih. Tyto se mohou zaměřovat na jednotlivé problematiky mezilidských vztahů, ale také na jejich řešení. Z naší nabídky si můžete vybrat například knihy zaměřené na návyky ve vztazích, na vlastní pohled na tyto vztahy, nebo řešení mnoha druhů úzkostí.