Kategorie

Předškolní výchova

"Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš." Obzvláště na předškolní výchovu se poslední dobou klade větší a větší důraz. Je to období, kdy se dítě učí sociální sounáležitosti a návykům, ale také si buduje mentální zázemí pro pozdější učení. Jednou skupinou knih jsou učebnice a materiály pro učitele (ty budoucí i stávající) zaměřující se na metodiku a specifika výchovy dětí předškolního věku. Další skupinou jsou první učebnice určitého školního předmětu nebo oboru: environmentální výchova, matematika, psaní atd. Do další skupiny můžeme zařadit knihy zaměřující se na rozvoj mentálních schopností: kreativitu, zrakové vnímání, kognitivní schopnosti atd.