Kategorie

Pedagogika

Cílem pedagogiky je zkoumat výchovu a vzdělání a sledovat jejich vývoj. Tato věda byla až do 19.st. součástí filosofie. K významným teoretikům pedagogiky patřil Jan Amos Komenský (Velká didaktika), Jean Jacques Rousseau (Emil čili o výchově), Sókratés, Platón nebo Aristotelés. Obor pedagogiky má mnoho disciplín, např. speciální pedagogika, sociální pedagogika, andragogika nebo pedagogická psychologie. Zahájení školní docházky je zlomovým okamžikem v životě dítěte. Ještě před nástupem do školy by mělo být dítě vystaveno předškolní edukaci v mateřské škole nebo domácím prostředí tak, aby se dítěti nástup do školy co nejvíce usnadnil.