Kategorie

Hudební výchova

Z historického hlediska neleze zcela určit, kdy se poprvé objevuje hudba jako nauka. V prvních letech evropské historie se jednalo o předmět, který se vyučoval zejména v rámci šlechty, kde byla tato znalost požadovaná. Na královských dvorech tak tento druh výuky byl zcela běžný. Do škol a domácích výchov se podle některých pramenů hudební výchova dostává během 14. století, a to zejména na farních školách. Tuto skutečnost víme díky J. A. Komenskému. České země se staly rozkvětem pro hudební výchovu a v zahraničních pramenech z 18. století tak najdeme mnoho zmínek. Hudební výchova se vyučuje do dnes a zde můžete najít mnohé učebnice, zpěvníky a další literární materiály.