Kategorie

Zvyky a obyčeje

Zvyky a obyčeje, neboli lidové tradice, které se ve společnostech drží již od dávných dob se různí v každé zemi, ale i oblasti. V rámci České republiky můžeme najít jiné zvyky a obyčeje na Moravě, jiné v Čechách. Tyto obyčeje můžeme stopovat o mnoho generací do historie. Často se jedná o zvyky plynoucí z různých činností, ale také pověr nebo zábav. V mnoha oblastech si je připomínáme dodnes. Nijak pozadu není ani literatura, naopak, existuje mnoho knih, které zvyky a obyčeje nejen české, ale také mnohé další světové zkoumá a seznamuje s nimi čtenáře. U nás tak najdete knihy věnované tradicím Česka i Číny, nebo Norska.