Kategorie

Katolicismus

Křesťanství je náboženství, vycházející z učení Ježíše Nazaretského, které vychází z judaismu. Jedná se o monoteistické náboženství, jehož stoupenci vyznávají jediného Boha. Křesťanství je nejrozšířenějším náboženstvím na naší Zemi. Většina věřících se hlásí k západnímu katolickému a východnímu protestantskému a pravoslavnému náboženství. Katolicismus je označení duchovních tradic a teologie katolického náboženství. Na věřící i nevěřící, působí církev skrze pastoraci. Nejvyšším představitelem katolické církve je papež. O jednotlivých hlavách katolické církve vznikla řada monografických knih.