Kategorie

19.-21. stol.

Mezi 19. a 21. stoletím nastalo ve světě mnoho změn. Svět byl v 19. a 20. století nejen na vrcholu technické revoluce, byl také podlomen hned dvěma světovými konflikty.

1. a 2. světová válka ani dnes nedá spát mnoha historikům, čtenářům i spisovatelům. Tyto konflikty dodnes nemají odvyprávěny všechny příběhy a tak i dnes můžete najít desítky nových knih věnujících se právě příběhům a událostem těchto konfliktů. 21. století poté často nabízí příběhy a události spojené s digitálním věkem, který nás obklopuje a stále se vyvíjí. Knihy v této kategorii jsou tak opravdu velmi různorodé a vybrat si tak může téměř každý.