Kategorie

Lovectví

Lovectví a hlavně lov jsou hluboko zakořeněny v lidské historii, lov poprvé lide aplikovali v době pravěku, od té doby je lovectví tradičním způsobem shánění obživy. Tyto tradice se mění s moderní dobou a vývojem potravinářství jako oboru. Co bylo v lovectví tradiční v dobách středověku dnes ve své podstatě neplatí. Dnes je lovectví ve většině zemích silně ovlivňováno jednotlivými zákony, jinak se lov mění na pytláctví. V této kategorii můžete najít knihy věnované nejen historii lovu, ale také vývoje myslivectví. Nechybí ani příběhy samotných myslivců, Další knihy se věnují například chovům nebo samotným živočichům.