Kategorie

Křesťanský život

Křesťanství, misijní náboženství inspirované Ježíšem z Nazaretu se datuje do roku 30. V této době stále v počátcích bylo křesťanství poprvé inspirováno slovy a činy Ježíše Krista. Křesťanství jako každé náboženství se postupně vyvíjelo a bylo stále sepisováno. Dnes jsou pravidla a principy křesťanství často různě interpretovány, avšak základy mají stejné. Křesťanský styl života sleduje stále ideály Ježíše Krista doprovázené mnoha zásadami a to jak v rámci morálky a etiky, tak například náboženských praxí a dalších symbolů, těmi je například uctívání vzpomínek. Knihy o křesťanském způsobu života najdete v této kategorii.