Kategorie

Masmédia

Masmédia jsou sdělovací prostředky, které oslovují velkých okruh lidí.Takto oslovení příjemci se nazývají masa, nebo publikum.Dnes je to hlavně rozhlas a televize popřípadě velké náklady tištěných novin a časopisů.A taky internet ještě neřekl své poslední slovo.Až do vynálezu knihtisku, se knihy opisovali ručně a byli výsadou klášterů,univerzit a bohatých lidí.První tištěné noviny na světě byli Avisia Relation oder Zeitung a to v roce 1609.Až po roce 1840 se objevil penny press a noviny se začali prodávat na ulici a náklady masově rostly.Když navštívíte naši širokou nabídku knih, určitě si vyberete titul, který Vás bude zajímat.