Kategorie

Psychologie prodeje

Psychologie prodeje je dovednost spojená s přesvědčováním, ovlivňováním a záměrnou manipulací s klientem. Účelem psychologie prodeje je získat co nejvíce kupců daného zboží nebo služby a navýšit tak zisk. Prodejní techniky zahrnují mnoho dovedností, ať už je to umění komunikace po telefonu či osobně, přesvědčovací techniky, umění argumentace a zvládání námitek, ale také jak zvládat odmítnutí ze strany klienta či toto odmítnutí dokázat zvrátit nebo se mu vyhnout. S různými radami a tipy jak zlepšit svoje prodejní dovednosti se můžeme seznámit v řadě publikací, např. v Umění prodávat (Tom Hopkins) nebo Psychologie přesvědčování (Stanislav Galík).