Kategorie

Židé

Semitský národ, který má svůj původ na Blízkém Východě je světově označován také slovem Židé. Nejedná se o žádný mladý národ, první zmínky o židech nalezneme již ve spisech z 13. století př. n. l., tedy ve Starověku. Tento národ provázely během jejich historie mnohé strasti, a té největší se jim dostávalo během 2. světové války, kdy byli židovští příslušníci hromadně vyvražďováni. Právě tato historie, ale také kultura a náboženství zůstává velmi silně patrná v židovské literatuře. Mnoho z této naleznete také v naší nabídce. Vybírat můžete z naučných knih věnujících se historii Židů, ale také z knih od židovských spisovatelů, nebo mnoha svědectvích z období 2. světové války.