Kategorie

Jazyková analýza

Počet jazyků, kterými lidé na světě mluví, se dá jen těžko přesně stanovit. Odhaduje se, že lidé mluví různými pěti až sedmi tisíci jazyky. Jazyk nám slouží především jako prostředek k dorozumívání. Kromě mluveného jazyka, vytvořili lidé i jiné formy, např. znakový jazyk pro neslyšící. Jednotlivé jazyky se dělí do různých jazykových skupin a odlišují se od sebe svojí strukturou a mluvnicí. Například český jazyk je západoslovanský jazyk, který patří do rodiny indoevropských jazyků a vyvinul se koncem 10.století z praslovanštiny. Jednotlivé jazyky mohou mít i různá nářečí a pro zápis jazyka se využívají různé typy písma.