Kategorie

Biblická exegeze

Exegeze je ve své podstatě práce s určitým textem, tedy hlavně ji můžeme označit za respekt k původnímu znění tohoto textu. Ačkoli v rámci exegeze vytáhneme z textu určitou část, nikdy ji nevykládáme vlastním způsobem (to by byla eisigeze), exegeze klade důraz na původní znění a výklad. Zejména v náboženství se jedná o velmi důležitý způsob výkladu textu, velmi často se stává že jsou náboženská díla vysvětlována a vykládána různými způsoby, což může být nebezpečné. Biblická exegeze se sterá o to, aby k takovémuto výkladu nedocházelo. V literatuře si tak můžete přečíst knihy, vysvětlující biblické příběhy tak, jak byly původně sepsány.