Kategorie

Česká literatura

Česká literatura má své kořeny ve 13. století, kdy se poprvé objevuje v knihách čeština. Tak jako ve většině literatur, i zde začínáme náboženskými a historickými texty. Tyto texty se však postupně mění, zejména díky změnám v samotné společnosti a politice českých zemí. Nejzásadnější období pro českou literaturu začíná během 19. století. V této době se česká literatura výrazně mění, zejména vlivem mnoha politických změn. Česká literatura je v této době definována častou satirou, ale také politickým humorem. Nechybí ani silná dramata. V naší nabídce najdete jak klasiky, tak současné české autory a jejich díla.