Kategorie

Kolektivní monografie

Monografie je publikace, která se systematicky věnuje jednomu tématu, většinou úzce vymezenému. Už toto výmluvně poukazuje na fakt, že monografie jsou převážně práce vědecké. Témata monografií by měla být opravdu úzce vymezena, a to proto, že se pokouší problematiku pojmout vyčerpávajícím způsobem, lidově řečeno: napsat o tématu všechny dostupné a relevantní informace. Proto je také mnoho odborných publikací dílem více než jednoho autora. Pak se jedná o kolektivní monografii. Kolektivní monografie mají často ráz učebnic. Obecně lze říct, že čím složitější obor, tím více kolektivních monografií k němu najdeme. Spousta zse tak vztahuje k medicíně, právu, historii, financím a bankovnictví, apod.