Kategorie

Věda a víra

Věda a víra kráčí, jak se říká, ruku v ruce po stovky let. Tento vztah se mezi dvěma obory často měnil, zejména podle vývoje společnosti. Zatímco v antických dobách byl tento vztah vědecký a filosofický, v období středověku se často jednalo o velmi nebezpečný jev, pokud se vědec odkláněl od náboženství a naopak. Od nějakého 19. století se však tento vztah opět stává otázkou bádání. Mnoho světově uznávaných vědců a vědkyň studuje fyzikální vlastnosti a teorie astrofyziky s ohledem na náboženské texty i smýšlení. V této kategorii můžete najít hned několik knih z pohledu vědních oborů, teologie, nebo filosofie.