Kategorie

Křesťanské svátky

Křesťanství je nejrozšířenějším náboženstvím na světě, hlásí se k němu 2 miliardy věřících. Křesťanské náboženské učení je spojeno s postavou jednoho boha a zakládá se na učení a životě Ježíše Nazaretského, skrz kterého se zjevil Bůh. Vzniklo z judaismu a křesťanské texty jsou zapsány ve Starém a Novém zákoně, které dohromady tvoří Bibli. Nejpočetnější skupinu křesťanů tvoří katolíci, jejichž hlavou je papež. S křesťanskou vírou je spojeno mnoho symbolů, např. kříž, kalich nebo beránek. K významným svátkům patří Vánoce, oslava narození Ježíše Krista a Velikonoce, období, kdy si připomínáme Ježíšovo ukřižování a zmrtvýchvstání.