Kategorie

Pravidla silničního provozu

Pravidla silničního provozu jsou upravena příslušným zákonem. Každý účastník silničního provozu má povinnost se s nimi seznámit. Žadatelé o řidičské oprávnění se tato pravidla učí během svého výcviku v autoškole. Vzhledem k tomu, že se pravidla čas od času mění (např. zavedení bodového systému nebo zavedení pravidla pravé ruky), je vhodné, aby se s novinkami seznámili i řidiči, kteří získali řidičské oprávnění před zavedením těchto změn. Kromě učebnic pro autoškoly a znění příslušných zákonů, jsou na knižním trhu k dispozici i publikace pro děti, které je seznámí s nejdůležitějšími pravidly, která se jich jako chodců nebo cyklistů týkají.