Kategorie

Násilí

Násilí je společensky odsuzované použití fyzické síly proti jinému nebo sobě (sebepoškozování). Tolerováno je jen ve výjimečných případech, jakými jsou např. bojové sporty. Za násilí je považována i jen hrozba užití fyzické síly, existuje také násilí psychické nebo sexuální. Násilí je jedním z nejčastějších důvodů úmrtí u osob ve věku 15 až 44 let. Násilné chování je doprovodným jevem některých poruch osobnosti a agresivní lidé by měli být v péči psychiatrů a psychologů. Více o agresivitě a zneužití moci přináší publikace Agresivita v psychiatrii nebo Agrese, násilí a psychologie moci. Násilné chování zachytil na svých snímcích fotograf Jan Šibík v publikaci Ďábel v nás.