Kategorie

Německé romány

Pojem německé romány odkazuje v nejširším slova smyslu k románům od německy píšících autorů. Zahrnout sem můžeme skutečně cokoliv od historických románů, přes klasiku až po romantické novely. Českému čtenáři je německý román velice blízký kvůli dlouhé společné historii. Důležitým momentem v českém kontextu jsou čeští německy píšící autoři jako Franz Kafka, Franz Werfel, Gustav Meyrink, čeští rodáci převážně židovského původu, kteří byli aktivní v druhé polovině 19. století a na počátku 20. století. Z klasických světově uznávaných autorů sem patří např. Remarque, Zweig, ze současných Herta Müllerová.