Kategorie

18.-19. stol.

18. a 19. století jsou spojena s průmyslovou revolucí, která ovlivnila dosavadní využití zemědělství, dopravy i výroby. Ruční výroba byla nahrazena využitím manufaktury v továrnách. 19. století je nazýváno stoletím páry, díky vynálezu parního stroje. V obou stoletích došlo k velkému nárůstu nových vynálezů, ke zlepšení zdravotní péče a s tím spojeného nárůstu obyvatelstva. Obě století byla poznamenána revolucemi a četnými válečnými konflikty. Kromě průmyslu se rozvíjely i jednotlivé složky kultury, klasická hudba (Beethoven), malířství (Goya), literatura ( Austenová, Goethe) i filosofie (Schopenhauer).