Kategorie

Příběhy

Slovem příběh označujeme v obecné rovině popis děje, který je jasně ohraničený, a tedy má jasně stanovený začátek a konec. Může se na jednu stranu jednat o popis reálné události, která se stala. Častěji však slovem příběh myslíme buď popis obrazu nějakého děje nebo ještě častěji popis naprosto smyšleného děje. O tom pak můžeme hovořit jako o naprosto čiré fikci. Ta se pak velmi často využívá ve všech oblastech literární tvorby. Některé knihy jsou pak ceněny právě pro svůj velmi nápaditý příběh, který je nezbytný zejména v detektivkách či thrillerech. Autor rovněž může pracovat s posloupností vypravování příběhu, a tím zážitek čtenáře ještě prohloubit.