Kategorie

Dokumentární fotografie

Dokumentární fotografie představuje časový dokument, jako apel na určitou skutečnost.Je to fotografický styl.Zobrazuje realitu a uchovává ji, pro budoucí generace.Za průkopníka dokumentární fotografie, můžeme považovat sociologa Jakuba Augustuse Rijse. Ten na konci 19.století vytvořil, díky fotografickému blesku, dílo, které nazval "Jak žije druhá polovina".Zobrazil tam utrpení v chudinských čtvrtí.U dokumentární fotografie, není kladen důraz na precizní kvalitu, ale hlavně na autentičnost příběhu a sílu zaznamenaných událostí.Navštivte naší nabídku knih, a sami se přesvědčte, o síle dokumentu na fotografii.